Innmelding

Kontingenten for 2017 er kr 620,-inkl. medlemskap i Kongelig Norsk Båtforbund http://knbf.no/ Medlemskontigenten fastsettes hvert år på årsmøte. Faktura på medlemskapet blir sendt til oppgitt mail adresse. Medlemsåret er fra Årsmøte til Årsmøte,skal avholdes innen 31. mars hvert år.
Vi ønsker å sende e-post informasjon til ektefelle / samboer også. Så her kan en legge inn navn og e-post adresse om dette er ønskelig.
Om en allerede er medlem av KNBF gjennom annet båtlag / forening, skriv inn navnet på båtlaget / forening her og eventuelt medlemsnummer også. Da er medlemskontingenten kr. 500,00.
Princess Yachtklubb Vestlandet deler personopplysninger som (navn, adresse, mobil og epost) med KNBF og våre samarbeidspartnere ved innmelding i klubben. Om en ikke ønsker dette, gi beskjed i feltet over at en ønsker å reservere seg !