Kontaktinformasjon

Princess Yachtklubb Vestlandet
Postboks 5 Fjøsanger
5854 Bergen

E-post: post@princessvest.no

I 2017 består klubbens styre av:

President         Øyvind Isaksen          Telefon  908 76 398   e-post isaksen.oyvind@gmail.com
Visepresident   Jan Kronheim            Telefon  958 69 577   e-post krobritt@hotmail.com
Styremedlem   Martin Kronheim        Telefon  908 57 470   e-post kronhei@online.no
Styremedlem   Tom Michelsen           Telefon  918 07 000   e-post tom@michelsen.cc
Styremedlem   Svein Petter Bergh     Telefon  906 77 514   e-post svein.bergh@husbygg.no
Styremedlem   Jon Erik Moldestad     Telefon  911 80 284   e-post jonerik@btruckservice.no